Flere faglærte skal sikre væksten i Region Sjælland

Virksomheder, jobcentre og erhvervsskoler samarbejder om ny storstilet indsats, der skal få flere ufaglærte gennem en uddannelse og sikre faglært arbejdskraft til regionens virksomheder.

selandia-logo-smallFlere end 1.600 ufaglærte borgere og medarbejdere i Region Sjælland skal de næste 3 år gennem et særligt afklarings- og vejledningsforløb. Ufaglærte med erhvervserfaring kan tage en faglært uddannelse på kortere tid, og det skal hjælpe med at imødekomme den stigende efterspørgsel efter arbejdskraft fra virksomhederne.

”De fleste voksne har en værdifuld arbejdserfaring, som kan bruges til at blive gjort faglært på kortere tid. Det har vi behov for at udnytte konstruktivt, og det er bestemt ikke kun virksomhederne, der kan profitere af det. Både menneskeligt og økonomisk er det vigtigt for den enkelte at have tilknytning til arbejdsmarkedet,” siger Marie Bjørg Nordlund, projektleder for ”Uddannelsesvejen til vækst”.

Virksomheder, jobcentre og erhvervsuddannelser står skulder ved skulder
Inden for flere fagområder er der begyndt at være problemer med at skaffe faglært arbejdskraft, og det nye EU-støttede projekt skal få virksomheder, jobcentre og uddannelsesinstitutioner til at spille bedre sammen om at få flere faglærte.

”Regionalt set har vi behov for en storstilet og ikke mindst samlende indsats nu og her, så vi bevarer konkurrenceevnen og skaber varig vækst og beskæftigelse. Udfordringerne er mange, men vi vil samarbejde og stå imod dem skulder ved skulder for at få løftet den ufaglærte arbejdskraftreserve, så vores virksomheder i regionen sikres arbejdskraft, nu og i fremtiden,” lyder det fra projektlederen.

Kick off torsdag på Kragerup Gods
”Uddannelsesvejen til vækst” skydes i gang med et kick off-arrangement torsdag 25. august kl. 9-15.30 på Kragerup Gods. 90 deltagere fra projektets mange forskellige aktører mødes til en konference, der for alvor sætter gang i samarbejdet mellem ti jobcentre, alle erhvervsuddannelsesinstitutioner i regionen samt en række af områdets virksomheder.

Blandt deltagerne til torsdagens arrangement er VEU-cheferne i Region Sjælland. Jan Bagge er vicedirektør på ZBC, og John Vinsbøl er udviklingschef på Selandia CEU, der i øvrigt er kontraktansvarlig for projektet. De mener begge, at uddannelsen af flere ufaglærte har afgørende betydning for den fremtidige vækst i regionen.

”Vi har en stor udfordring med at sikre at den relativt store andel af små- og mellemstore virksomheder i Region Sjælland får opmærksomhed nok. Vi kan styrke vækstpotentialet i virksomhederne ved at give flere en anerkendt erhvervsfaglig uddannelse, så potentialet udvikles,” lyder det fra VEU-cheferne.

Også jobcenterchefen for Lolland, Per Bech Grønning, ser frem til at få projektet sat i gang.

”Uddannelsesvejen til vækst er en unik chance for jobcentre og virksomheder for at få opkvalificeret den store gruppe af ufaglærte, som bor og arbejder i Region Sjælland. Herigennem kan vi sikre et løft i uddannelsesniveauet og få et bedre rekrutteringsgrundlag for virksomhederne,” siger Per Bech Grønning inden torsdagens arrangement på Kragerup Gods.

—-

FAKTA om ”Uddannelsesvejen til vækst”:

Uddannelsesvejen til vækst er et 3-årigt EU Socialfonds-initiativ, der gennemføres frem til marts 2019.

Målet er at styrke den ufaglærte arbejdskraft – hvilket sker gennem afklaring og vejledning af borgere og virksomhedernes medarbejdere med henblik på opkvalificering.

Der gennemføres en stor indsats med generel afklaring og Realkompetencevurderinger (RKV), og der skabes samarbejdsflader mellem erhverv, jobcentre og skoler.

Projektpartnerne i projektet er en række virksomheder, jobcentre og uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland. Målet er sammen at styrke kompetenceniveauet, så virksomhederne får ny viden, der kan bruges til at skabe vækst.

Eksempler på ufaglærte med erhvervserfaring som kan tage en erhvervsuddannelse på afkortet tid:

– Fra jord- og betonarbejder til struktør

– Fra ufaglært arbejdsmand til faglært tømrer

– Fra rengøringsmedarbejder til serviceassistent

– Fra ufaglært køkkenmedhjælper til økonoma

– Fra specialarbejder til smed

– Fra at have stort kørekort til chauffør

 

Mere viden om projektet kan fås ved henvendelse til projektleder Marie Bjørg Nordlund, på mail mbno@sceu.dk eller tlf. 41334832.