Ikke alle taler om sex

TLC SeksualCoach

tlcMange kroniske sygdomme kan give seksuelle problemer, men det kan være svært for de ramte at tale om det. En undersøgelse* fra Diabetesforeningen viste, at hele 34% af diabetikere med seksuelle problemer slet ikke talte med nogen som helst, og 76% får ingen behandling for deres seksuelle problemer.

– Hvis ingen åbner for samtalen om patientens seksualitet, så vil mange af dem stå helt alene med deres problemer. Jeg har al mulig grund til at tro, at tendensen fra Diabetesforeningens undersøgelse gælder for mange patientgrupper, siger sexolog og coach Mai MacKayzee fra TLC SeksualCoach.

– Vi ved, der er et dobbelt-tabu i sundhedsvæsenet, hvor personalet har svært ved at tale med patienterne om deres sexliv, og patienterne ligeledes har svært ved at tale om deres seksuelle problemer. Derfor er der behov for redskaber og viden, så personalet kan skabe et rum for samtale om patientens seksualitet i trygge og professionelle rammer, mener Mai MacKayzee.

Samtaleredskaber og en bred baggrundsviden om seksualitet er netop hjørnestenene i den nye uddannelse TLC SeksualCoach, der starter i Silkeborg til april. Her lærer deltagerne at føre en professionel samtale om seksualitet og støtte mennesker med seksuelle udfordringer.

– Coaching er en samtaleform, der bygger på tillid og anerkendelse. Den tager udgangspunkt i fokuspersonens egne ønsker og behov, og hjælper til at skabe forandring. Samtidig vil en række eksterne undervisere belyse menneskets seksualitet fra forskellige faglige vinkler, siger Mai MacKayzee, der er uddannelsesleder på den nye uddannelse.

Blandt underviserne er læge og klinisk sexolog Jesper Bay-Hansen, der vil komme ind på seksuelle dysfunktioner og kroniske sygdomme, og terapeut og seksualvejleder Janne Jaaks, der har stor erfaring med handicappedes og ældres seksualitet.

– Uddannelsen retter sig ikke kun mod personale i sundhedssektoren. Det dobbelte tabu eksisterer også i plejesektoren og på det socialpædagogiske område. Desuden er det en uddannelse der giver deltagerne gode kompetencer inden for coaching, der også kan anvendes i mange andre sammenhænge, siger Mai MacKayzee.

Uddannelsen til TLC SeksualCoach tager et år og er opbygget med 10 weekendmoduler på konferencehotellet Scandic Silkeborg. TLC SeksualCoach bygger på et tripolært sundhedssyn, der ser det hele menneske som en forening af kognitive, emotionelle og fysiologiske ressourcer.

For flere informationer, kontakt:
Mai MacKayzee, uddannelsesleder og underviser – 53 63 39 37
Kim MacKayzee, indehaver og underviser – 28 30 51 02
TLC Uddannelser
info@seksualcoach.dk
www.seksualcoach.dk

*) Diabetesforeningens undersøgelse er nærmere omtalt i magasinet Diabetes (september 2014)