Biogasanlæg fik økonomisk forbedring i millionklassen

Massive lugtgener, naboklager og dårlig økonomi er afløst af stabil drift og økonomisk overskud på det meget omtalte biogasanlæg Krogenskær. Dansk Energirådgivning og Dansk Biogasrådgivning hjalp Krogenskær med en total turnaround i millionklassen på kun et år.

”Jeg er sikker på, at kommunen havde lukket os, hvis de kunne. Men vi var hele tiden aktive spillere og gjorde noget for at løse problemerne. Men det var Dansk Energirådgivning, der til sidst kom med nøglen. Vi lever op til den nye miljøgodkendelse, vi har fået god økonomi i produktionen, og der har ikke været klager over lugtgener i mange måneder,” fortæller den ene af anlæggets ejere, landmanden Jan Ulrich.

I slutningen af 2013 kulminerede sagen med en politianmeldelse og kommunens varsling af en ny miljøgodkendelse. Anlæggets ejere fik kontakt med Lars Waage Petersen fra Dansk Energirådgivning. Han fremlagde en businesscase, der viste en fornuftig fremtid for anlægget, bygget på de erfaringer Danske Energirådgivning og datterselskabet Dansk Biogasrådgivning havde fra lignende anlæg.

”Lars Waage Petersen anbefalede, at vi omlagde fra elproduktion og motordrift til afsætning af gas på naturgasnettet. Jeg diskuterede det med min partner, for beregningerne var gode, og så gik vi i gang.”

Det blev en gennemgribende forandring, men de vigtigste ændringer er et opgraderingsanlæg, der adskiller methan og CO2, udskiftning af biomasse fra animalsk til vegetabilsk samt en lukket modtagehal. Men vigtigst af alt leverer Krogenskær nu biogas til naturgasnettet.

”Vores erfaring og målinger viser, at 80-90 % af lugtgenerne ved biogasanlæg kommer fra skorstenen ved motordrift. Det elimineres, når man leverer til naturgasnettet i stedet,” siger Nikolaj Ørskov Olsen fra Dansk Biogasrådgivning.

Samtidig er driften blevet optimeret, og sammen med aftalen om levering til naturgasnettet er anlægget nu rentabelt. En økonomisk forbedring i millionklassen har gjort den røde bundlinje sort.

”Nu er anlægget super velfungerende, og vi leverer gas til nettet med god økonomi. Det er blevet meget nemmere at styre anlægget og produktionen. Havde vi vidst det, skulle vi have gjort det for mange år siden,” siger Jan Ulrich, der er ovenud tilfreds, både med resultatet og samarbejdet med Dansk Energirådgivning og Dansk Biogasrådgivning.

”Jeg har kun lutter plusser. Gennem hele forløbet har de været kompetente, seriøse og meget ærlige. Samarbejdet har været præget af stor tillid, som de aldrig har svigtet. Jeg kan kun give dem mine allerbedste anbefalinger,” siger Jan Ulrich.

Der er omkring 160 biogasanlæg i Danmark. På nuværende tidspunkt er kun seks af dem opgraderingsanlæg, der leverer til naturgasnettet.

Både Dansk Energirådgivning og Dansk Biogasrådgivning arbejder efter et ægte ”No cure, No pay”-princip, hvor honoraret er afhængig af resultatet. Lever projektet ikke op til de ønskede mål, er indsatsen uden honorar.

Læs hele historien på www.danskenergiraadgivning.dk