RGS 90 OPNÅR MILJØBRANCHENS FØRSTE CSR-CERTIFICERING

Den danske miljøvirksomhed, RGS 90 A/S, er som de første i branchen blevet CSR-certificeret efter DS49001, og kan dermed dokumentere virksomhedens samfundsmæssige ansvarlighed.
– Det er i stigende grad vigtigt, at vi som miljøvirksomhed kan dokumentere, at vi har bæredygtige forretningsgange og efterlever de politikker og holdninger, vi melder ud, udtaler Peter Basland, adm. direktør for RGS 90 A/S.

CSR-certificeringen dokumenterer, at RGS 90 lever op til en lang række krav inden for blandt andet ledelse, menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljøforhold, forretningsskik og lokal samfundsudvikling og –involvering.

RGS 90 er tidligere blevet certificeret inden for miljøledelse (ISO 14001) og kvalitetsledelse (ISO 9001).

– Det understreger vores position i markedet som en seriøs og troværdig samarbejdspartner, når vi med certificeringen kan vise, at der er sammenhæng mellem ord og handling hos RGS 90, også når det gælder social og samfundsmæssig ansvarlighed, siger Peter Basland.

Pernille Pihl har som RGS 90’s certificeringsansvarlige stået i spidsen for projektet. Hun er stolt over, at virksomheden bliver den første i branchen med en CSR-certificering.

– Det har været en kæmpe opgave for hele virksomheden, og der er trukket store ressourcer på medarbejdernes kompetencer i både miljø-, drift- og salgsafdelingerne, som alle har leveret en flot indsats i dokumentationsarbejdet. Men selv om vi nu kan dokumentere vores CSR-indsats, kommer vi ikke til at hvile på laurbærrene. Auditører vil løbende vurdere, om vi lever op til vores certificering, fortæller Pernille Pihl.

RGS 90 A/S (Råstof og Genanvendelsesselskabet af 1990) håndterer ca. 2,2 mio. tons affald og forurenet jord årligt. Vi vil være den bedste og mest respekterede miljøvirksomhed i Danmark inden for nyttiggørelse og behandling af jord og affald. Vi vil bygge vores succes på kompetence og udvikling, og til stadighed arbejde på at levere den bedste rådgivning og løsning for kunden.